0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Martin Guk
۳
۲
Radek Rose
Finished
۰۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۳:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Bronislav Roubal
Finished
۱۳:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Tomas Holik
Finished
۰۲:۰۰
Josef Kutifel
۳
۰
Koubek Vojtech
Finished
۰۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Michal Sklenar
۲
۳
Josef Kutifel
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sobisek
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۰۶:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Petr Sudek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۹:۳۰
Martin Guk
۳
۲
Michal Regner
Finished
۱۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Strouhal
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Andrle
۲
۳
Martin Cmunt
Finished
۰۰:۰۰
David Szotek
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Fraj
۳
۲
Tomas Ranecky
Finished
۰۰:۰۰
David Stusek
۳
۱
David Szotek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Frantisek Fraj
Finished
۰۱:۰۰
Martin Cmunt
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۳۰
Viktor Skokan
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۱:۳۰
Michal Sklenar
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۰۰
Viktor Skokan
۳
۱
Josef Kutifel
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۳:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Koubek Vojtech
Finished
۰۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Viktor Skokan
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Holik
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۴:۳۰
Josef Kutifel
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۵:۰۰
Koubek Vojtech
۱
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Holik
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Dalimil Machander
Finished
۰۹:۳۰
Adolf Sejstl
۳
۰
Stepan Vyskocil
Finished
۰۹:۳۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۹:۳۰
Ales Drozd
۳
۰
Petr Chlad
Finished
۱۰:۰۰
Josef Ciz
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۰:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Ludek Vtelensky
Finished
۱۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Josef Ciz
Finished
۱۰:۳۰
Dalimil Machander
۲
۳
Ales Drozd
Finished
۱۰:۳۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۱:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Petr Chlad
۰
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Chvatal
۰
۳
Adolf Sejstl
Finished
۱۱:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۰
Martin Guk
Finished
۱۱:۳۰
Petr Sudek
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۳۰
Adolf Sejstl
۱
۳
Josef Ciz
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Schwan
۰
۳
Ales Drozd
Finished
۱۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Michal Regner
Finished
۱۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۰۰
Dalimil Machander
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۲:۰۰
Petr Sudek
۰
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۱۲:۳۰
Petr Chlad
۳
۱
Dalimil Machander
Finished
۱۲:۳۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۳۰
Josef Ciz
۳
۱
Adolf Sejstl
Finished
۱۳:۰۰
Ales Drozd
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۳:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Martin Guk
Finished
۱۳:۰۰
Radek Fnukal
۲
۲
Jan Cernoch
inprogress
۱۳:۳۰
Richard Macura
۳
۱
Lukas Stempak
Finished
۱۳:۳۰
Europe
TT Elite Series
Szymon Twardowski
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Glanowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۱۵
Szymon Twardowski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۱:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Kwapis
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۳۰
Michal Malachowski
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۰۰
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۲:۳۰
Michal Minda
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۴۵
Michal Malachowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۴۵
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Michal Malachowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۳۰
Kuzmicz Jakub
۰
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Marco Golla
Finished
۰۸:۴۵
Lukasz Wachowiak
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۴۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Lukasz Wachowiak
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Glanowski
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Kwapis
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۲:۱۵
Lukasz Wachowiak
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۲
Krzysztof Kapik
inprogress
۱۳:۴۵
World
World Team Championships Men
Jules Rolland
۱
۳
Kay Stumper
Finished
۰۷:۳۰
Joao Geraldo
۰
۳
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۱:۰۰
Joao Monteiro
۳
۲
Mizuki Oikawa
Finished
۱۱:۳۰
Marcos Freitas
۱
۳
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۲:۰۰
Siu Hang Lam
۱
۳
Daeseong Cho
Finished
۰۷:۵۰
Chun Ting Wong
۱
۳
Woojin Jang
Finished
۰۸:۰۰
Alexis Lebrun
۱
۳
Dang Qiu
Finished
۰۸:۳۰
Marcos Freitas
۱
۳
Shunsuke Togami
Finished
۱۰:۳۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Igor Sukovaty
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۰:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Pokydko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Yurkov
۳
۲
Sergey Pokydko
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Alexander Sulim
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Alexander Sulim
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۰
Sergey Pokydko
Finished
۰۳:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Buluy
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Sulim
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۵:۰۰
Alexander Sulim
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۵:۳۰
Alexander Sulim
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۶:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۰
۳
Alexander Sulim
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Romaniuk Yevhen
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۰۰
Alexey Rodin
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۰۰
Oleksandr Liushnia
-
-
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۹:۳۰
Romaniuk Yevhen
۲
۳
Sergey Pisklov
Finished
۱۰:۰۰
Alexey Rodin
۳
۰
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Onischenko
-
-
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Pisklov
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Onischenko
۳
۱
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۱:۳۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Ruslan Onischenko
Finished
۱۲:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۲:۳۰
Oleksandr Liushnia
۳
۰
Alexey Rodin
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Pisklov
۲
۳
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۳:۰۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۱۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Oleg Popov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۱۵
Vladislav Chakhur
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۰:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۲
Oleg Shagarov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۰۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۰
Vladislav Chakhur
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۲:۰۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Polyakov Petr
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Shagarov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۳۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۱۵
Polyakov Petr
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۵:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۵:۴۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۱۵
Dmitri Razinkov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۸:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۰۸:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Igor Krikunov
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۳۰
Savinsky Aleksandr
۲
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۴۵
Denis Sayanov
۰
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Dmitri Razinkov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۱۵
Aleksandr Gusev
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۳۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Krikunov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۰۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۱:۴۵
Igor Krikunov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۱:۴۵
Dmitrii Surkin
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۱۲:۱۵
Vitaly Demchenko
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۱۲:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Dukhin
۳
۲
Anton Mokhnachev
Finished
۱۲:۴۵
Mikhail Gusev
۰
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۳:۰۰
Valery Kutin
۳
۲
Mikhail Gusev
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Staroverov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۱۳:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۱
Dmitrii Surkin
inprogress
۱۳:۴۵
Anton Mokhnachev
۰
۱
Vitaly Demchenko
inprogress
۱۳:۴۵
World
TT-CUP
Prusa Martin
۰
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۲۵
Jean-Baptiste Cousin
۳
۰
Martin Juhasz
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۲
۳
Libor Novak
Finished
۰۱:۲۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۰
Brian Aschenbach
Finished
۰۴:۰۵
Lu Hsu Chang
۳
۲
Brian Aschenbach
Finished
۰۴:۳۰
Lu Hsu Chang
۰
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۵:۰۰
Andrus Hiiemae
۳
۱
Jan-Erik Nermann
Finished
۰۹:۱۵
Dmitri Rakel
۰
۳
Andrus Hiiemae
Finished
۰۹:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Jan Simecek
Finished
۰۹:۵۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Chlumsky Petr
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Denis Benes
Finished
۱۰:۲۵
Francisco Marin
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۰:۴۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Chlumsky Petr
Finished
۱۰:۵۰
Krystof Prida
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۰:۵۵
Jan-Erik Nermann
۱
۳
Dmitri Rakel
Finished
۱۱:۱۵
Jan Simecek
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Matej Stach
Finished
۱۱:۲۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Denis Benes
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۱۱:۵۵
Chlumsky Petr
۳
۰
Jan Simecek
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۱۲:۲۵
Matej Stach
۱
۳
Denis Benes
Finished
۱۲:۵۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۲۰
Krystof Prida
۲
۲
Tomas Vorisek
inprogress
۱۳:۲۵
Francisco Marin
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۳:۴۰
Mart Ojamaa
-
-
Andres Laikree
inprogress
۱۳:۴۵
Sebl Jachym
۰
۰
Bohuslav Budik
inprogress
۱۳:۵۰
Belarus
Liga Pro
Andrei Smirnov
۳
۱
Kirill Kazanin
Finished
۰۸:۳۰
Khvesenia Denis
۳
۱
Yurii Moroz
Finished
۰۹:۰۰
Yurii Moroz
۳
۱
Andrei Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Kirill Kazanin
۳
۱
Yurii Moroz
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۲۰
Valerii Bykh
۳
۰
Andrey Chernoy
Finished
۱۳:۰۰
Petr Kernoga
۱
۳
Valerii Bykh
Finished
۱۳:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Josef Braun
۱
۳
David Prusa
Finished
۰۹:۳۰
Taehyun Kim
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۰:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۱:۴۵
Jiri Martinko
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۱۵
Michal Bankosz
۰
۳
David Prusa
Finished
۱۲:۴۵
Germany
Challenger Series
Florian Bluhm
۳
۲
Florian Bourrassaud
Finished
۱۰:۰۰
Marius Henninger
۳
۰
Siddharta Almeida
Finished
۱۱:۲۰
Florian Bluhm
۳
۱
Denis Dorcescu
Finished
۱۲:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۲:۴۰
World
World Team Championships Women
Chen Szu-Yu
۰
۳
Sun Yingsha
Finished
۱۰:۳۰